Dojrzałe podejście do polityki senioralnej

Data dodania:

Uczestnicy warsztatów w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku

Zmiany demograficzne to największe wyzwanie, jakie czeka przed nami w najbliższej przyszłości. O tym jaki wpływ ma na nasze życie, na rozwój gospodarczy, ale i funkcjonowanie samorządów rozmawiano w trakcie warsztatów w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku.

Dyskusja połączona z częścią warsztatową była próbą wypracowania rozwiązań i rekomendacji przed posiedzeniem plenarnym Konwentu. W trakcie wprowadzenia rozmawiano m.in. o holistycznym podejściu do zdrowia osób starszych, ograniczeniach i barierach, jakie napotykają w codziennym życiu, czy wolontariacie jako formie ich wsparcia i aktywizacji.

Rekomendacje wypracowane w trakcie warsztatów w postaci „Kodeksu dobrych praktyk polityki senioralnej” zostaną przedstawione marszałkom w drugim dniu Konwentu. W warsztatach uczestniczyli nie tylko przedstawiciele urzędów marszałkowskich i regionalnych ośrodków polityki społecznej zaangażowani w inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, ale też eksperci z zakresu służby zdrowia. Głównym celem spotkania było wypracowanie i wdrażanie w regionach rekomendacji, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych.

Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na wiele aspektów ograniczających seniorów w codziennej aktywności i życiu. Wśród przyjętych rekomendacji znalazły się m.in. kwestia uwzględnienia „srebrnej gospodarki” i osób starszych jako grupy konsumenckiej, zwiększenie dostępności do usług medycznych, także w kontekście obszarów wiejskich, czy realizacja kampanii promującej zdrowy tryb życia i aktywność w każdym wieku.

Województwo Śląskie jest jednym z pionierów w zakresie tworzenia zrębów polityki senioralnej o zasięgu regionalnym. Samorząd regionalny podjął szereg inicjatyw w ramach projektu „Śląskie dla Seniora”. W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się wdrożyć m.in. Śląską Kartę Seniora, uruchomić portal internetowy skierowany do osób starszych i powołać Śląską Radę ds. Seniorów.

Galeria zdjęć

 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku
 • Warsztaty w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku