Wyzwania polityki strukturalnej

Data dodania:

Wyzwania polityki strukturalnej

Zespół Ekspercki ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej Związku Województw RP dyskutował nad usprawnieniami we wdrażaniu perspektywy 2014-2020 i współpracy Ministerstwa Rozwoju z regionami przy tworzeniu krajowych dokumentów strategicznych.

Podczas spotkanie poruszono problem aktualizacji Kontraktów Terytorialnych oraz przyszłości zarządzania Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Przedstawiciele strony rządowej przekonywali do zmian w wyborze projektów, które zamierzamy wesprzeć środkami europejskimi.

„Musimy zastanowić się jak wykorzystać środki europejskie w obecnej perspektywie, by także po roku 2020, kiedy fundusze mogą być mniejsze, nadal procentowały” – powiedział Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury.

Dyskusję wzbudził także temat kontraktów regionalnych. Strona samorządowa przedstawiała problemy z ich realizacją wynikające z zaniechań po stronie ministerialnej. Przytoczono szereg przykładów, w których realizacja umowy, jaką jest kontrakt regionalny, jest wstrzymana bądź sparaliżowana brakiem konkretnych rozstrzygnięć. Samorządowcy zwracali uwagę na małą elastyczność kontraktów, które wymagają korekt, aby ich założenia mogły pokrywać się z kierunkami zawartymi w unijnych dokumentach. Zdaniem samorządowców wprowadzanie zmian wiąże się z wieloetapowym procesem administracyjnym i skutecznie zniechęca do podejmowania takich działań. Strona rządowa zaproponowała spotkanie m.in. w ramach prac Konwentu, na którym może zostać wypracowana ścieżka wyjścia z obecnej sytuacji.

W drugiej części spotkania członkowie zespołu analizowali projekty stanowisk, które miały zostać przyjęte przez Konwent. Dyskutowano o projektach, które wiążą się z ochroną zdrowia m.in. na temat map potrzeb zdrowotnych i koordynacji EFSI w obszarze e-zdrowia ale także w sprawie zasad finansowania inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej czy procedury akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Galeria zdjęć

  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 1)
  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 2)
  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 3)
  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 4)
  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 5)
  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 6)
  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 7)
  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 8)
  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 9)
  • Wyzwania polityki strukturalnej (fot. 10)