Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport

Data dodania:

Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport

W drugiej części Konwentu Marszałków w Katowicach odbyły się dwie debaty: jedna dotyczyła sytuacji Przewozów Regionalnych, druga – korzyści z inwestowania w sport w kontekście promocji regionów.

W pierwszym spotkaniu wzięli udział Piotr Stomma, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Stefan Jarecki, dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Krzysztof Mamiński, prezes Zarządu Dyrektora Generalnego Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz Jarosław Kossowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Przedstawiciele ministerstwa przedstawili obecną sytuację Przewozów Regionalnych. Spółka pozyskała środki, dzięki którym, według zapowiedzi ministra, już w przyszłym roku może wykazać się dodatnim bilansem, a w dalszej perspektywie osiągnie trwałą rentowność. Przewozy Regionalne podpisały umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu SA na dokapitalizowanie spółki w kwocie ponad 770 mln zł. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostały na działania restrukturyzacyjne oraz spłatę zadłużenia wobec spółek z Grupy PKP. W ramach planu restrukturyzacji do 2018 roku zaplanowano ok. 600 mln zł na inwestycje taborowe oraz obniżanie kosztów funkcjonowania spółki, co korzystnie wpłynie na poprawę jej funkcjonowania. Dzięki inwestycjom zakłada się, że większość taboru stanowić będą nowe lub całkowicie zmodernizowane pociągi. Jak poinformowali przedstawiciele ministerstwa, obecnie modernizowanych jest już 41 jednostek trakcyjnych, planuje się zakup 7 nowych pojazdów typu EZT oraz 3 autobusów szynowych. Realizowany obecnie plan restrukturyzacji zakłada osiągniecie trwałej rentowności przez Spółkę oraz poszerzenie pola działalności o dodatkowe obszary usług. Marszałkowie zastrzegli, by w procesie restrukturyzacyjnym jako priorytet traktować dobro i komfort pasażerów, dla których obsługi spółka została powołana.

Druga część popołudniowej części Konwentu poświęcona była korzyściom z inwestowania w sport w kontekście promocji regionów. W spotkaniu wzięli udział Dariusz Marzec, prezes Zarządu Spółki Ekstraklasa SA oraz Marek Rozkruta, partner i główny ekonomista EY (dawniej Ernst&Young). Prelegenci zwrócili uwagę, że sport jest bardzo atrakcyjnym narzędziem promocyjnym, po który mogą sięgać także regiony. Z takiej możliwości korzystały do tej pory miasta, które budują w ten sposób kapitał wizerunkowy. Organizacja widowisk sportowych to dla fanów wielu dyscyplin okazja do zwiedzenia najbliższych okolic. W każdym województwie pojawiają się potencjalni turyści – kibice, gdyż w każdym regionie jest klub biorący udział w rozgrywkach piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, żużla czy hokeja. Marszałkowie zgodnie stwierdzili, że jest to istotna i niezwykle atrakcyjna formy promocji regionów, na której można budować markę województw.

Galeria zdjęć

 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport
 • Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport