Trzecie spotkanie Marszałków Województw RP

Data dodania:

III Konwent Marszałków w województwie Śląskim

Ostatnie pod przewodnictwem Województwa Śląskiego obrady Konwentu Marszałków odbędą się w Podzamczu k. Ogrodzieńca.

W czasie posiedzenia szefowie regionów zapoznają się z założeniami planowanej reformy gospodarki wodnej. Wizję jej realizacji przedstawi Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Oprócz przyjęcia stanowisk zaplanowano także wystąpienie prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciecha Fedyka.

Spora część obrad poświęcona zostanie instrumentom polityki regionalnej. Omówiony zostanie m.in. stan prac Ministerstwa Rozwoju w zakresie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Planu działań na rzecz przyspieszenia i zwiększenia efektywności wykorzystania funduszy UE oraz innych ważnych zagadnień związanych z wdrażaniem programów operacyjnych 2014-2020. Mirosław Panek – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego omówi „Instrumenty zwrotne dla perspektywy 2014-2020”.

Wśród tematów obrad pojawią się także kwestie atrakcyjności inwestycyjnej regionów i warunków finansowania terenów inwestycyjnych w ramach RPO 2014-2020.

Marszałkowie omówią także udział Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO w Astanie – Kazachstan 2017 oraz obszary współpracy pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a regionami.