Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim

Data dodania:

Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim

Trzecie spotkanie Konwentu Marszałków RP pod przewodnictwem Województwa Śląskiego miało miejsce w Podzamczu koło Ogrodzieńca na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

„Po konwencie w Szczyrku i Katowicach przyszedł czas na północną część województwa śląskiego. Okolice Ogrodzieńca słyną z przepięknych walorów krajobrazowych i turystycznych, a także atrakcyjnych obiektów do zwiedzania jak ruiny zamku, którego ciekawe wnętrza będziemy mieli okazję dzisiaj wieczorem obejrzeć” – powiedział Wojciech Saługa, witając przybyłych na spotkanie.

Marszałek na początku spotkania przekazał symbolicznie przewodnictwo Konwentu na kolejne półrocze Olgierdowi Geblewiczowi, marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Marszałkowie podjęli stanowisko w sprawie norm jakości dla paliw stałych oraz kotłów małej mocy (do 1 MW). W projekcie stanowiska postuluje się wdrożenie do polskiego porządku prawnego standaryzacji jakości paliw węglowych kierowanych do sektora bytowo-komunalnego z jednoczesnym całkowitym wycofaniem mułów węglowych z rynku paliw dla tego sektora, a także jak najszybsze wdrożenie zapisów rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Kolejne wypracowane i przegłosowane przez konwent stanowisko dotyczyło prowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyceny świadczeń zdrowotnych. Konwent Marszałków Województw RP wskazał na konieczność prawidłowego i kompleksowego ustalenia nowej wyceny świadczeń zdrowotnych oraz niezwłocznego wdrożenia jej w życie. Obecne taryfy nie odpowiadają faktycznym kosztom ponoszonym przez świadczeniodawców i powodują poważne problemy w działalności podmiotów leczniczych, zwłaszcza placówek monoprofilowych realizujących świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki i kardiologii.

Konwent zabrał także głos w sprawie projektu zmiany ustawy o jednostkach doradztwa. Przedstawione w stanowisku zmiany do ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego ocenia się jako niedopuszczalne z punktu widzenia porządku prawnego w zakresie zachowania autonomii i niezależności jednostek samorządu terytorialnego, jak również ochrony własności przekazanego samorządom województw mienia, w oparciu o które obecnie funkcjonują wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Zdanie odrębne w tej sprawie złożył marszałek województwa podkarpackiego, który wstrzymał się od głosu.

Marszałkowie zaproponowali także zmiany legislacyjne w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotowe propozycje zmierzają do uproszczenia oraz zrewidowania zakresu sprawozdawczości.

Konwent rekomendował także kandydatury Aleksandry Marcinkowskiej, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Doroty Korczyńskiej, kierownik Biura ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES) z ramienia Konwentu Marszałków Województw RP.

Konwent na wniosek Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciecha Fedyka powołał także zespół merytoryczny ds. turystyki. Jego celem będzie wspieranie i tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju i promocji turystyki, zwiększania jej innowacyjności i atrakcyjności zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych. Prezes POT zauważył, że konieczne jest szersze włączenie do promocji turystyki samorządów wojewódzkich, lokalnych oraz podmiotów prywatnych działających w branży turystycznej. W skład zespołu wejdą przedstawiciele zarządów województw lub osoby upoważnione przez Zarząd, nadzorujące komórkę organizacyjną zajmującą się promocją turystyczną w poszczególnych urzędach marszałkowskich.

Galeria zdjęć

 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim
 • Ostatnie spotkanie marszałków w województwie śląskim