Przyjęte stanowiska

Stanowisko nr 23 w sprawie zakresu audytów krajobrazowych i ich przystosowania do skali regionalnej

Stanowisko nr 27 w sprawie powołania Pana Jarosława Wesołowskiego, Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jako przedstawiciela regionalnych programów operacyjnych do Grupy Roboczej EFS oraz jego stałego zastępcy Pana Michała Opieczyńskiego Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego