O Konwencie Marszałków Województw RP

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw.

Powstał on w 1998 roku, a każde z województw przejmuje w nim prezydencję na określony czas, który obecnie wynosi 6 miesięcy.

Podczas obrad konwentu, którym przewodniczy marszałek województwa sprawującego aktualnie prezydencję, marszałkowie województw, przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci administracji rządowej i przedstawiciele instytucji centralnych analizują propozycje zmian w przepisach dotyczących samorządów, omawiają aktualne zagadnienia związane z działalnością samorządów i współpracują ze sobą dla wspólnego dobra własnych regionów i całego kraju.

Na każdym z Konwentów ustalane są wspólne stanowiska, które następnie przekazywane są urzędom, instytucjom czy parlamentarzystom, aby działania Konwentu miały jeszcze większy wpływ na kształt działań państwa dotyczących samorządu.

Inicjatorem Konwentu Marszałków był Jan Olbrycht - Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998-2002. Pierwsze posiedzenie Konwentu odbyło się w grudniu 1998 roku. Ostatnim gospodarzem Konwentu było Województwo Dolnośląskie.

Porządek przejmowania przewodnictwa w Konwencie Marszałków Województw RP:

 • Województwo Śląskie
 • Województwo Zachodniopomorskie
 • Województwo Małopolskie
 • Województwo Łódzkie
 • Województwo Opolskie
 • Województwo Mazowieckie
 • Województwo Pomorskie
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie
 • Województwo Podkarpackie
 • Województwo Lubuskie
 • Województwo Podlaskie
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Województwo Świętokrzyskie
 • Województwo Lubelskie
 • Województwo Wielkopolskie
 • Województwo Dolnośląskie