O prezydencji Śląskiej

Konwent wraca do źródeł

Śląskie po raz trzeci gościć będzie włodarzy województw w ramach Konwentu Marszałków Województw RP. To symboliczny powrót do korzeni, sama idea organizowania Konwentu zrodziła się bowiem w naszym regionie.

Idea spotkań marszałków została zaproponowana przez Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta, a pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 1998 roku. Konwent, już w formie półrocznego przewodnictwa, odbywał się w województwie śląskim także na przełomie 2007 i 2008 roku.

Konwent Marszałków jest ciałem opiniotwórczo-doradczym. Jego posiedzenia odbywają się na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. W obradach udział biorą także przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci administracji rządowej i instytucji centralnych. W trakcie obrad analizuje się propozycje zmian w ustawach i omawia się aktualne problemy samorządów. Spotkania kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które są przekazywane urzędom, instytucjom centralnym, posłom i senatorom RP.

W ramach śląskiej prezydencji odbędą się 3 Konwenty:

  • I Konwent Marszałków: 12-14 kwietnia w Szczyrku
  • II Konwent Marszałków: 18 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
  • III Konwent Marszałków: 21-23 czerwca w Ogrodzieńcu