Śląskie zaprasza

Muzeum Śląskie

Województwo śląskie - podstawowe informacje

Śląskie jest najważniejszym regionem przemysłowym w Polsce i liderem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Sąsiadujemy z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczymy z republikami: Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin.

Województwo śląskie zamieszkuje prawie 4,6 mln osób, co stanowi niemal 12 proc. ludności kraju. W 2014 roku udział osób w wieku produkcyjnym stanowił ponad 63 proc. czyli blisko 3 mln osób. W promieniu 100 km od Katowic mieszka 9 milionów ludzi.

Śląskie zajmuje 14. miejsce w kraju pod względem obszaru, ale drugie biorąc pod uwagę liczbę ludności. Z jednej strony sprawia to, że mamy najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia, ale z drugiej to ogromny potencjalny rynek zbytu dla towarów konsumpcyjnych.

Nasze największe atuty to:

 • najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce
 • olbrzymi potencjał i chłonność rynku – prawie 4,6 mln ludzi
 • zróżnicowane zaplecze naukowo-badawcze (41 uczelni wyższych, liczne instytucje badawczo-rozwojowe, ponad 125 tys. studentów)
 • infrastruktura komunikacyjna: skrzyżowanie dwóch głównych tras komunikacyjnych - autostrady A1 i A4, Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, transport kolejowy - tzw. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), bliskość granicy Czech i Słowacji
 • różnorodność oferty inwestycyjnej: przemysł, usługi, rozwój i modernizacja infrastruktury, turystyka i rekreacja, rolnictwo
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • drugi region w kraju pod względem liczby zlokalizowanych dużych inwestorów
 • bogactwo kulturowe i krajobrazowe: Jura Krakowsko-Częstochowska, Beskid Śląski i Żywiecki
 • atrakcje turystyczne m.in. Szlak Zabytków Techniki, Szlak Orlich Gniazd, Zamek w Pszczynie, Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Gospodarka

Województwo śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tu ponad 12 proc. PKB, co daje drugie miejsce w kraju. Udział usług stanowi ponad 57 proc., a przemysłu ponad 34 proc., co daje pierwszą pozycję w kraju.

Śląskie zmienia się i odchodzi od przemysłowego rodowodu, jednak stanowi on wciąż istotną pozycję w gospodarce regionu. Na bazie tradycyjnych gałęzi przemysłu rozwinęło się wiele branż, wśród nich przemysł maszynowy, który zaistniał na rynkach zagranicznych i stanowi istotny element gospodarczego krajobrazu województwa. W przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, wzrasta natomiast pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a także przemysłu motoryzacyjnego (jesteśmy największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego.

Mocnymi stronami regionu są działające tu instytucje okołobiznesowe, tj. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe, cechy rzemieślnicze i ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Podstawowym celem ich działalności jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój.

Region staje się bardzo ważnym ośrodkiem wystawienniczo-targowym. Istotnym miejscem organizacji różnych wydarzeń jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, w którym odbywają się światowe wydarzenia oraz targi. Największą imprezą jest ściągający do Katowic tysiące uczestników i ekspertów Europejski Kongres Gospodarczy.

Region od lat plasuje się na szczycie rankingów atrakcyjności inwestycyjnej i decydują o tym m.in. największe zasoby pracy o najwyższej jakości, bardzo dobra dostępność transportowa, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza i wysoki poziom rozwoju gospodarki.

Duże znaczenie ma potencjał badawczo-rozwojowy. Śląskie to drugi co do wielkości ośrodek w Polsce. Potencjał ten tworzą jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe oraz szkoły wyższe, co przekłada się na liczbę podmiotów działających w branżach wysokotechnologicznych. W regionie działa wiele innowacyjnych przedsiębiorstw, które specjalizują się m.in. w produkcji sprzętu medycznego, chirurgicznego, przyrządów ortopedycznych, nadajników telewizyjnych, radiowych i aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, a także produkcją przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych itp.

Istotne miejsce na gospodarczej mapie regionu zajmuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dzięki niej w regionie pojawiło się ponad 250 podmiotów gospodarczych, które zainwestowały tu ok. 22 mld zł i zatrudniły ponad 55 tys. pracowników. Działanie strefy jest znacznie szersze, wokół niej powstały bowiem kolejne zakłady i miejsca pracy.

Inwestorzy doceniają potencjał regionu, do którego bez wątpienia należy modernizowana oraz nowo budowana sieć dróg. Region dysponuje rozwiniętą siecią komunikacji, tu krzyżują się autostrady A-1 i A-4. W województwie realizuje się też około 50 proc. krajowych przewozów kolejowych. Ważną rolę pełni również Euroterminal w Sławkowie, który posiada wewnętrzną sieć torów kolejowych, zapewniając połączenie z systemem przepływu ładunków na osi Azja i Daleki Wschód – Europa Zachodnia. Coraz większe znaczenie, tak w ruchu pasażerskim, jak i cargo, odgrywa Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach. Tylko w ubiegłym roku zrealizowano tu dwie duże inwestycje: otwarcie nowej hali przylotów i nowej drogi startowej. Całkowity ruch pasażerski w 2015 roku osiągnął ponad 3 mln osób.

Śląskie zmienia się na naszych oczach, stopniowo przekształcając się w region nowoczesnych technologii. To tutaj powstało pierwsze polskie sztuczne serce, tu zaprojektowano najszybszy na świecie mikroprocesor, to stąd pochodzi ekologiczny bolid elektryczny Bolid Silesian Greenpower. To tutaj wyprodukowano wreszcie elementy turbiny silnika odrzutowego, dzięki którym samoloty produkują 30 proc. mniej szkodliwych substancji.

Turystyka

Śląskie jest pełne pozytywnej energii czerpiącej źródła z różnorodności kulturowej i krajobrazowej regionu, dzięki czemu obfituje w najbardziej zróżnicowane atrakcje turystyczne w kraju. To przepiękne wapienne skałki Jury Krakowsko-Częstochowskiej ze znakomitymi warunkami do uprawiania wspinaczki skałkowej, pasmo Beskidu Śląskiego i Żywieckiego z ośrodkami narciarskimi: Szczyrkiem, Ustroniem, Wisłą, Korbielowem, lasy w okolicach Pszczyny będące świadkami historii książąt pszczyńskich, rezerwat Łężczok w rejonie Raciborza czy Aglomeracja Górnośląska z blisko dwustuletnią tradycją przemysłową.

Turystycznymi wizytówkami województwa są niewątpliwie Zespół Klasztorny oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Szlak Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej czy Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Na uwagę zasługuje Szlak Zabytków Techniki – jedyny w Polsce regionalny szlak turystyki industrialnej. Tworzą go 42 obiekty, które w minionych wiekach były świadkami rewolucji przemysłowej, a dziś stanowią atrakcje turystyczne.

Każdego roku organizowane jest święto i główne wydarzenie promujące Szlak – Industriada. Jest to największy jednodniowy festiwal kultury dziedzictwa poprzemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbywa się w obiektach należących do Szlaku, a od 2013 r. również w tzw. „obiektach zaprzyjaźnionych”. W trakcie Industriady promuje się kulturę industrialną jako wyróżniający atrybut regionu i atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego.

Województwo śląskie odwiedziło w 2014 roku około 3,3 mln polskich turystów.

Kultura

Kulturę regionu cechuje różnorodność i efekt przenikania się wielu tradycji kulturowych i nowych form wyrazu prezentowanych przez współczesnych twórców.

W województwie istnieje silna baza kulturalna, na którą składa się wiele instytucji i placówek kultury. Wśród instytucji artystycznych prowadzonych przez Województwo Śląskie są m.in. teatry: dramatyczny – Teatr Śląski w Katowicach, muzyczny – Teatr Rozrywki w Chorzowie, operowy – Opera Śląska w Bytomiu.

Rok 2015 to przełomowy rok w muzycznej historii stolicy regionu. Na terenach byłej kopalni Katowice otwarto nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR). Znajdują się tam dwie sale koncertowe o najwyższym poziomie akustyki.

W czerwcu ubiegłego roku otwarto również nową siedzibę Muzeum Śląskiego. Znaczna część obiektu znalazła się pod ziemią, nawiązując w ten sposób do przemysłowego rodowodu regionu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, sale wystawowe i zbiory muzeum można podziwiać przy dziennym świetle, na głębokości ponad 13 metrów.

W regionie organizowane są wielkie wydarzenia muzyczne, takie jak Tauron Nowa Muzyka (przegląd najlepszej muzyki z pogranicza jazzu, elektroniki i tanecznych rytmów, co roku przyciągający tysiące fanów tego gatunku) oraz OFF Festival (festiwal muzyczny obejmujący szeroko rozumianą muzykę alternatywną).

Galeria zdjęć

 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ
 • fot. arch. UMWŚ