Aktualności

Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport

Data dodania:

Marszałkowie debatowali o kolei i promocji poprzez sport

W drugiej części Konwentu Marszałków w Katowicach odbyły się dwie debaty: jedna dotyczyła sytuacji Przewozów Regionalnych, druga – korzyści z inwestowania w sport w kontekście promocji regionów.

Konwent Marszałków w Katowicach

Data dodania:

Drugie spotkanie Konwentu Marszałków RP

Drugie spotkanie Konwentu Marszałków RP odbyło się podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Obrady dotyczą m.in. tematów związanych z polityką senioralną, finansowaniem służby zdrowia, a także obsługą funduszy europejskich.

Śląskie w centrum ważnych decyzji

Data dodania:

Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku

Przyjęcie kodeksu dobrych praktyk w zakresie polityki senioralnej, obsługa programu „Rodzina 500+” i problematyka ochrony zdrowia w tym finansowanie onkologii to najistotniejsze z tematów nad którymi pracował Konwent Marszałków RP w Szczyrku.

Wyzwania polityki strukturalnej

Data dodania:

Wyzwania polityki strukturalnej

Zespół Ekspercki ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej Związku Województw RP dyskutował nad usprawnieniami we wdrażaniu perspektywy 2014-2020 i współpracy Ministerstwa Rozwoju z regionami przy tworzeniu krajowych dokumentów strategicznych.

Dojrzałe podejście do polityki senioralnej

Data dodania:

Uczestnicy warsztatów w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku

Zmiany demograficzne to największe wyzwanie, jakie czeka przed nami w najbliższej przyszłości. O tym jaki wpływ ma na nasze życie, na rozwój gospodarczy, ale i funkcjonowanie samorządów rozmawiano w trakcie warsztatów w ramach Kongresu Marszałków Województw RP w Szczyrku.

W kierunku inteligentnych specjalizacji

Data dodania:

Uczestnicy Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji

Inteligentne specjalizacje i innowacyjność. Te słowa zdają się być kluczem do rozwoju gospodarki, o czym przekonywali uczestnicy Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji odbywającego się przy okazji Konwentu Marszałków Województw RP.

Strona 1 z 2